4.8  3 reviews on Udemy

Teknik dalış-Karışım gazlı dalış-Nitrox Trimix ( I.bölüm )

Teori ve Pratik.Teknik dalış fizyolojisi ve tekniği.Nitrox ve Trimix gazlı dalış
Course from Udemy
 5 students enrolled
 tr
Açık devre scuba ile karışım gazlı dalış hesaplamaları ve emniyetli olarak planlaması
Derin dalış fizik ve fizyolojisi
Dekompresyonu optimize etmek ve riski minimuma indirmek
Üst seviye dalış planlaması
Teknik dalış ekipmanlarının tanınması ve kullanımı
Nitrox ve Trimix karışımların özellikleri, seçimi,hazırlanması ve kullanımı
Narkoz ve Hiperkapninin önüne geçilmesi
Gradient Factors ( GF )
Oksijen penceresi
PFO
HPNS
İsobaric counter diffusion
Oksidatif stres
Hipoksi-Hiperoksi-CNS-OTU-MOD-END
Dekompresyon teorisi
Dekompresyon cetvelleri
Dekompresyon hastalıkları
Dekompresyon hastalıkları acil müdahale ve tedavileri
Dekompresyon strateji ve teknikleri
IPAVA
Dalton Pırlantası-Kısmi basınç hesaplamaları
Gaz özellikleri ve dip gaz ağırlığı
Emniyetli planlama ve hazırlık
START check. Bubble check.
Dynamic airway compression

 Teknik dalış-Karışım gazlı dalış ( Nitrox-Trimix ) ( I. bölüm )  kursumuzun ilk,birinci ana bölümüne hoşgeldiniz !

Kursumuzun kapsamı Scuba ( Açık devre ve satıhtan bağımsız ) cihaz ile ( Tüp-regülatör ) 'Teknik dalış' ve ' Karışım gazlı dalış ' olarak adlandırılan dalış tipinin teorik ve hesaplama safhalarını,dalış için gerekli olan ekipmanlarını,planlamasını ve pratik uygulama becerilerini öğretmektir.

Kurs Üç ana bölümden oluşmakta ve her bölüm birbirini tamamlayarak inşaa edildiği için,her üç bölümün sırasıyla alınıp izlenmesi ile tamamına ermektedir.

Her ana bölüm 7 tane ders ( Section ) içermektedir. Her dersin içinde belirli adet ' lectures ' lar dahilinde sıralı videolar vardır. Derslerin ( section ) ve video içerikli lecture'ların sırasıyla izlenmesi önem taşımaktadır.Verilen eğitim ve bilgiler kademeli ve tamamlayıcı şekildedir.

Dersler bütünüyle sınıf dersi şeklinde yazı tahtası önünde detaylı anlatım olarak bire bir olarak verilmektedir.

Satha bağımlı, profesyonel/sanayi bir başka deyişle ticari veya askeri amaçlı dalış teknikleri ve satürasyon dalışları,kapalı devre ( CCR ve CCRe ) ve Mağara dalış teknikleri bu kursun kapsamı dışında olmasına rağmen bu tip dalışlarında büyük ölçüde temelini oluşturmaktadır.Mağara ve/veya kapalı devre dalışlarına geçilebilmesi için iyi bir dalış eğitimi ve tecrübesine sahip olduktan sonra açık devre teknik dalış eğitiminin alınmasında büyük fayda vardır.

Teknik dalış deyimi 1980 lerin sonunda Michael Menduno tarafından koyulmuştur.Teknik dalışta çiftli tüp ve ayrıca dalıcının yan tarafında en az bir dekompresyon gazı içeren bir tüp dalıcı tarafından taşınır.

Genelde 40 metre üstü ve açık devre Scuba ile 40-80 hatta 100 metre civarlarındaki derinliklere Helyum içeren Trimix karışım ile ve dekompresyon gazı olarakta Nitrox karışımları taşınarak yapılan dalışlar teknik dalışlardır.

Kapalı devre ve mağara dalışlarıda teknik dalışlardır ancak eğitim ve konuları farklı özellikler taşıdığından bu kursun kapsamı içinde değildirler.Ancak kapalı devre ve/veya mağara dalışları yapabilmek için öncelikle bu kursta ele alınan ve öğretilen konuların iyice bilinmeside şarttır.Kursumuz aynı zamanda kapalı devre ve mağara dalışları eğitiminin ana temeli ve olmazsa olmazıdır.

Açık deniz teknik dalışın,mağara dalışı ile bir benzerliği vardır.Her iki dalış tipinde istenildiği an su üstüne çıkmak mümkün değildir.Mağara dalışında üstümüzde kapalı bir satıh vardır,buda mağaranın tavanıdır.Teknik deniz dalışında ise dekompresyon beklemeleri zaruriyetinden dolayı istenildiği an su üstüne yükselme diye bir imkan maalesef yoktur ve bu durum iyi bilinmelidir.Meydana çıkabilecek her aksilik su altında çözüme ulaşmalıdır.Aynı şekilde mağara dalışlarındada istenildiği an su sathına varma imkanı yoktur ve satha varabilmek için mağaranın içinde gerçekleştirilen penetrasyon ( ilerleme ) kadar bir yolu geri dönmek lazımdır.

Kursumuzda ele alınan Açık devre ( Scuba ) karışım gazlı teknik dalıştır. Teorik ve pratik olarak bu eğitimi alabilmek için en azından 2 yıldız,daha iyisi 3 yıldız dalıcı olmak ve pratik dalış olarakta tecrübeli olmak gerekmektedir.Bu tecrübe farklı dalış noktalarında ve farklı şartlarda en az 100 dalış tecrübesine sahip olmaktır.Buna rağmen iyi eğitim almış 1 yıldız dalıcı veya Open water seviyesindeki dalıcıda bu kurs sayesinde bilgilerini büyük ölçüde genişletmiş,tam olarak kavrayamadığı bazı konuları iyice anlamakla birlikte ileri seviye bilgileri ve derin dalış öğretilerinide öğrenmiş olacaktır.

Teknik dalışın hafife alınacak bir aktivite olmadığı ancak tecrübeli dalıcılar tarafından ve gerekli üst düzey eğitim alındıktan sonra yapılabileceği unutulmamalıdır.Eğitim ve tecrübe kademeli olarak yapılır ve bu durum bir süreç olup teknik dalış adayı açısından zaman ve maddi yatırım gerektirir.Teknik dalış eğitimi aceleye getirilmemeli hem dalıcı hemde eğitmen gerekli zaman ve emeği vermelidir.Disiplin ve konsantrasyon teknik dalışın gerekliliğidir.

Teknik dalış bu kurs bitirildikten sonra Teknik dalış eğitmeni gözetiminde pratik alıştırma dalışları ve becerilerini yaptıktan sonra ,seviye bröveleri alındıktan sonra emniyetle yapılabilir.

Kapsam-Angajman seviyeleri :

 Scuba dalışında görülen eğitim kademeleri ve bunların getirmiş olduğu farklı limitler kapsamamında 5 farklı gruplama yapabiliriz.Grupların sıraları yükseldikçe gerekli olan angajman seviyeside daha fazla olmaktadır.

1.Grup : Recreational - Eğlence aktivitesi : Eğlence,dinlenme aktivitesi olarak adlandırılan dalış tipidir.Geniş kitlelere hitap eder.Bu kapsamda yapılacak tüm dalışlar sıfır deko ( dekompresyon durağı içermeyen ) dekompresyonsuz dalışlardır.Dalış gazı havadır ve farklı karışım gazları kullanılmaz.TSSF eğitim dizgelerinin tümü bu kapsam içindedir.Derinlik üst limiti 30 metredir.

2. Grup : Sportif Dalış : Ilk grubun bir üst seviyesi olan bu grupta,hava ile ve teknik dalışın bazı bilgi ve becerileride kullanılarak daha uzun ve daha derin dalışları kapsar.Malzeme daha kapsamlıdır.Mesela dalış tüpü tek olsada,daha yüksek hacimli ( 18 lt veya 2* 10 lt.) ve iki tane komple ve bağımsız regülatör kullanılır.Dekompresyon vardır ancak uzun süreli olmayıp toplam en fazla 10-20 dakika civarındadır.İyi eğitimli ve belirli bir dalış tecrübesine sahip ( en az 100 dalış ) balıkadamlar tarafından yapılabilir.Limitler maksimum 50-60 metredir.

3.Grup : Teknik Dalış : Dalış gazı olarak Trimix veya Heliox gibi karışım gazları ve dekompresyonda ise Nitrox ve/veya saf oksijen karışımları kullanılarak,açık devre veya kapalı devre cihazlar ile yapılan dalış tipidir.Kapalı devre dalışları ve Mağara dalışlarıda bu kapsama girer.Özel eğitim kademeleri ve programları vardır. Teknik dalış eğitimi 2.grup dalıcılar tarafından alınmalıdır.Ancak çok iyi bir sportif dalıcı teknik dalıcılığa adım atmalıdır.Limit 100 metredir.Kursumuzun kapsamını işte bu gruptur.

4.Grup : Expedition Dalışı : Teknik dalıcıların ekstrem sayılabilecek derin mağara veya 100 metre üstündeki keşif dalışlarıdır.Tecrübe ve kapsamlı malzeme,teknik hazırlık,detaylı planlama ve ekip bütünlüğü son derece önemlidir.Üstün fiziksel ve mantal kapasite gerektirir.Büyük riskler içeren dalışlardır.Ancak çok iyi hazırlanma,ekip bireylerinin tecrübe ve performansları ve ekip bütünlüğü ve koordinasyonu sayesinde başarılı dalışlar yapılır.Eğitimini tamamlamış teknik dalıcılar tarafından yapılabilecek dalış tipleridir.

5.Grup : Rekor Dalışlar : İstisnai bazı teknik dalıcıların rekor kırmak için yaptıkları teşebbüsler olup neticenin ne olacağı belirsizdir.Bu tip dalışlarda kaotik bir ortama geçilmektedir.Risk maksimumdur.

Kursumuzun bilgi ve amaç kapsamı üçüncü grupda tarif ettiğimiz dalış disiplinini içermektedir.Bu kursun üç ana bölümünde toplam 21 ders olarak verilmekte olan konuların iyi kavranması neticesinde teknik dalış eğitimine sağlam bir temel oluşturacaktır.

Hoşçakalın...


Teknik dalış-Karışım gazlı dalış-Nitrox Trimix ( I.bölüm )
$ 199.99
per course
Also check at

FAQs About "Teknik dalış-Karışım gazlı dalış-Nitrox Trimix ( I.bölüm )"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK