4.5  92 reviews on Udemy

Sztuka komunikacji - jak rozmawiać, by zjednać sobie ludzi.

Zasady i reguły skutecznej komunikacj interpersonalnej
Course from Udemy
 634 students enrolled
 pl
Reguł i zasad obowiązujących w skutecznej komunikacji
Ja rozmawiać by słuchać i byś słuchanym?
Ja zainteresować rozmówcę i sprawić by chciał budować lub kontynuować relację?
W jaki sposób podczas komunikacji korzystać z mowy ciała i jakich gestów oraz postaw unikać?
Jak dzięki komunikacji skutecznie budować więź w relacji?
Jak zostać pozytywnie zapamiętanym rpzez rozmówcę?
Jak korzystać z reguł podobieństwa i zgodnych wartości?
Jak efektywnie i skutecznie stosować w komunikacji zasady storytellingu?

Kurs składa się z trzech części - pierwsza została poświęcona zasadom i regułom odpowiedzialnym za skuteczną komunikację. Druga część kursu porusza tematykę mowy ciała - gestykulacji i ułożeniu ciała, których znajomość może znacznie ułatwić proces komunikacyjny w kontekście tych technik które wspomagają, jak i tych, które utrudniają proces komunikacji, Trzecia część kursu została dedykowana budowaniu trwałej i efektywnej relacji za pomocą odpowiedniej komunikacji, której celem jest zjednanie sobie rozmówcy i sprawienie, by był przekonany do wartości kontynuowania relacji. Kurs jest przeznaczony zarówno dla tych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności komun8ikacyjne w sytuacjach prywatnych: relacjach partnerskich, rodzinnych czy towarzyskich, jak i zawodowych: w organizacji, w zarządzaniu zespołem oraz we współpracy z innymi.

Sztuka komunikacji - jak rozmawiać, by zjednać sobie ludzi.
$ 79.99
per course
Also check at

FAQs About "Sztuka komunikacji - jak rozmawiać, by zjednać sobie ludzi."

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK