4.5  52 reviews on Udemy

Statistiek met de TI-30XS/XB

tips & tricks om je rekenmachine optimaal te gebruiken: win tijd en maak minder fouten
Course from Udemy
 471 students enrolled
 nl
Tips & Tricks om de TI-30XS/XB te gebruiken voor je statistiek-cursus
Leer beschrijvende statistieken berekenen met je rekenmachine: gemiddelde, variantie, mediaan,...
Leer beschrijvende statistiek voor 2 variabelen berekenen: correlatie, covariantie, ...
Regressie-analyse of lineaire voorspellingen: R², foutenvariantie, regressievergelijking opstellen,...
Leer formules gebruiken in je lijsten: om Z-scores of voorspelde waarden van een regressie automatisch te berekenen

Je leert allerhande tips & tricks om je rekenmachine te gebruiken voor je statistiek-cursus. Zo win je op je examen heel wat tijd en maak je minder fouten. We leren je hoe je onder andere gemiddeldes, varianties, correlaties, regressies en binomiaalcoëfficiënten gemakkelijk kan berekenen met je rekenmachine. Je leert ook getallen opslaan in het geheugen van je rekenmachine, zodat je afrondingsfouten kan vermijden.

Statistiek met de TI-30XS/XB
Free
per course
Also check at

FAQs About "Statistiek met de TI-30XS/XB"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK