4.3  23 reviews on Udemy

Tworzenie REST API krok po kroku - Python | Flask | MySQL

Zbudujemy kompletną backendową aplikację, napiszemy testy automatyczne oraz wdrożymy na chmurę AWS.
Course from Udemy
 278 students enrolled
 pl
Poznasz protokół HTTP
Poznasz format wymiany danych JSON
Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć REST API przy użyciu języka Python oraz biblioteki Flask
Poznasz framework Flask
Wykorzystasz popularne biblioteki dostępne w Python np. SQLAlchemy, Alembic, Pytest i wiele innych
Wykorzystasz bazę danych (MySQL, SQLite)
Nauczysz się tworzyć relację między modelami
Nauczysz się migrować bazę danych
Utworzysz kwerendy do filtrowania, sortowania oraz paginacji danych
Nauczysz się walidować dane przesłane w zapytaniu HTTP
Poznasz wzorzec application factory
Zaimplementujesz autentykację przy użyciu JSON Web Token (JWT)
Napiszesz testy automatyczne
Nauczysz się korzystać z narzędzia do testowania API - Postman
Utworzysz dokumentację do aplikacji
Wdrożysz aplikację na chmurę AWS
Poznasz usługę Amazon RDS oraz AWS Elastic Beanstalk

Chciałbyś stworzyć aplikację backendową w Pythonie? Zastanawiasz się, jak proces tworzenia takiej aplikacji wygląda? Nie wiesz, od czego zacząć? Ten kurs jest odpowiedzią na powyższe pytania.


W kursie krok po kroku zbudujemy aplikację backendową - REST API. Napiszemy testy automatyczne, utworzymy dokumentację, a na końcu gotową wersję aplikacji wdrożymy na środowisko produkcyjne wykorzystując chmurę AWS.


Do zbudowania aplikacji wykorzystamy język programowania Python oraz popularne biblioteki takie jak: Flask, Flask-Migrate, Flask-SQLAlchemy, Marshmallow czy Pytest. Aplikację przygotujemy do działania w trzech środowiskach: developerskim, testowym oraz produkcyjnym. W każdym środowisku aplikacja będzie przechowywała dane w bazie danych. Wykorzystamy tutaj różne silniki bazodanowe (MySQL, SQLite, MariaDB).


Co więcej, aplikacja będzie posiadała system rejestracji użytkowników oraz logowania. Wykorzystamy w tym celu JSON Web Token (JWT).


W kursie poznacie również framework Flask. Nauczycie się, tworzyć aplikacje wykorzystując tę bibliotekę. Dowiecie się, czym jest w pakiecie Flask obiekt request, response, current_app oraz blueprint. Pokażę Wam jak dodać własną obsługę błędów i w jaki sposób walidować dane. Poznacie również wzorzec application factory.


Dodatkowo omówię protokół HTTP i wyjaśnię, czym jest REST API.


Posiadanie ciekawego portfolio na GitHubie znacznie ułatwi znalezienie pierwszej pracy jako Junior Developer. Projekt, który tutaj tworzę, jest przykładem projektu, który może zainteresować Twojego przyszłego pracodawcę. Niewątpliwie może on zwiększyć szansę na dostanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Tworzenie REST API krok po kroku - Python | Flask | MySQL
$ 94.99
per course
Also check at

FAQs About "Tworzenie REST API krok po kroku - Python | Flask | MySQL"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK