4.5  20 reviews on Udemy

PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi 5/11

Bu modül PMI Standartları ile Proje Yönetimi ve CAPM Hazırlık Eğitiminin Proje Maliyet Yönetimi Modülü'dür.
Course from Udemy
 66 students enrolled
 tr
PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 5/11 - Proje Maliyet Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimine Giriş
Maliyet Yönetiminin Planlanması
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi
Bütçenin Belirlenmesi

PMI Standartları ile Proje Yönetimi ve CAPM Hazırlık Eğitimimiz bu modül ile beraber toplamda 12 modülden oluşmaktadır.


Tüm modülleri tamamlayan katılımcılarımız CAPM sınavı için ön koşul olan 23 saatlik eğitimi tamamlamış olacaklar.


Aşağıda sırası ile modülleri görebilirsiniz.


1-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 1/11 - Proje Çerçevesi

2-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 2/11 - Proje Entegrasyon Yönetimi

3-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 3/11 - Proje Kapsam Yönetimi

4-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 4/11 - Proje Zaman Yönetimi

5-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 5/11 - Proje Maliyet Yönetimi(Bu modüle kaydoldunuz)

6-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 6/11 - Proje Kalite Yönetimi

7-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 711 - Proje Kaynak Yönetimi

8-        PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 8/11 - Proje İletişim Yönetimi

9         PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 9/11 - Proje Risk Yönetimi

10-      PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 10/11 - Proje Tedarik Yönetimi

11-      PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi - 11/11 - Proje Paydaş YönetimiModülleri sırası ile izlemeniz kavram karmaşası yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi 5/11
$ 44.99
per course
Also check at

FAQs About "PMBOK V6 İçeriği Süreç Temelli Proje Yönetimi Eğitimi 5/11"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK