4.7  76 reviews on Udemy

Podstawy Programowania w języku C#

Nauka języka C# na podstawie projektów Windows Forms
Course from Udemy
 405 students enrolled
 pl
Zasad programowania w języku C#
Rozwiązywania problemów
Tworzenia aplikacji konsolowych, aplikacji desktopowych

Uczestnicy kursu poznają podstawowe zagadnienia związane z programowaniem w języku C#.

W kursie będziemy korzystać ze środowiska Visual Studio, które jest bardzo często używane przez firmy produkujące profesjonalne oprogramowanie, a także gry komputerowe.

W odróżnieniu od innych kursów, zamiast aplikacji konsolowych, zdecydowaliśmy się prowadzić szkolenie w interfejsie graficznym, czyli za pomocą Windows Forms. Dzięki temu, kursanci zaznajomią się z formą tworzenia aplikacji, którą z powodzeniem wykorzystają w kolejnych, bardziej zaawansowanych projektach.


Podstawy Programowania w języku C#
$ 19.99
per course
Also check at

FAQs About "Podstawy Programowania w języku C#"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK