4.3  33 reviews on Udemy

Ethereum ve Solidity Dili ile Blockchain Programlama

Ethereum ve solidity programlama dilini bu eğitimle keşfedeceksiniz!
Course from Udemy
 186 students enrolled
 tr
Kurumsal blockchain projelerinde görevler alıp çalışabilirsiniz.
Blockchain web programlama işlerine girebilirsiniz.
Blockchain teknolojilerini tanıdıktan sonra kendi girişim projenizi kodlayabilirsiniz.
Blockchain yazılım sektöründe en yaygın olarak kullanılan araçların entegrasyonunu göreceğiz.

Blockchain programlama araçlarını ve ortamlarını keşfetmek mi istiyorsunuz? O zaman hoş geldiniz, doğru yerdesiniz. Blok zinciri evreninde kullanılan araçlar ve teknolojiler oldukça çeşitlidir. Biz bu eğitimde sıfırdan başlayıp adım adım kodlayıp blockchain projeleri geliştirmeyi öğreneceğiz.

Eğitim boyunca şu konuları işleyeceğiz.
1.Oturum – Blokzinciri Sunumu,
(Bitcoin (BTC), Ethereum, Hash, SHA-256, Blok, Mutabakat (Consensus), İş Kanıtı, Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Zorluk Hedefi (Difficulty Target), Düğüm Tipleri, Merkle Ağacı, Bellek Havuzu (Mempool), İşlemler (Transactions), Anahtar Çifti (Key Pairs), Güncelleme (Fork), Cüzdan Çeşitleri (Wallet Types), Whitepaper, İlk Coin Arzı (ICO), Şifreli Kripto Para (Cryptocurrency))
2.Oturum – Kodlama,
Solidity, Remix IDE, Gas, Wei, Functions, CryptoZombies, Gavwood, DApps, Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts), Yapı (Struct), Düzenleyiciler (Modifiers), Olaylar (Events), Ödeyebilme (Payable), Kalıtım, Miras (Inheritance), Contracts Communications, Kütüphaneler (Libraries)
3.Oturum – Kodlama, MetaMask, Brave, Ganache, Nodejs, Npm, Truffle, TestRPC, Etherscan, Rinkeby, Ropsten, Kovan Faucet
4.Oturum – Bulut Ortamı, Azure Cloud, Frontend Web Application, Webpack, Web3.js, JavaScript, OpenZeppelin, Standart Tokenlar (ERC20, ERC721)

Ethereum ve Solidity ile Blockchain programlamayı keşfetmek mi istiyorsunuz? O zaman hoş geldiniz, doğru yerdesiniz.

Ethereum ve Solidity Dili ile Blockchain Programlama
$ 44.99
per course
Also check at

FAQs About "Ethereum ve Solidity Dili ile Blockchain Programlama"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.

SOCIAL NETWORK