4.5  377 reviews on Udemy

Bağlama Eğitimi Özel Seri

Taner Demiralp ile Bağlama Eğitim Serisi
Course from Udemy
 14160 students enrolled
 tr
Hayatına bağlamasını ve müziği de katarak farklı çevre edinme, ruh ve duygu dünyasını geliştirme şansına sahip olabilir.

Saner Yapım imzası ile Taner Demiralp tarafından hazırlanan temel müzik ve bağlama eğitimi video seti.

Bu set size;

  1. Temel Giriş Seviyesi Müzik Eğitimi alma,

  2. 10-15 derste bağlamada bilinen türküler çalmak,

  3. Seviye arttırmak isteyenlere daha detay ve akademik bilgilerle üst düzey eğitime doğru ucu açık bir müzik yolculuğu

hedefine ulaştıracaktır.

Bağlama ülkemizin dünyada da tanınan milli enstrümanıdır. Anadolu'da her evde bir bağlama vardır ve adeta küçükten büyüğe bırakılan mirastır. Derslerimizi izleyen tüm öğrencilerimizin dikkatle dinlemeleri sonucunda karşılıklı olarak başarıyı ve hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz.

Bağlama Eğitimi Özel Seri
Free
per course
Also check at

FAQs About "Bağlama Eğitimi Özel Seri"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK