4  9 reviews on Udemy

BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp

Modelleer, presenteer en detailleer een gebouw volgens de detailgraad en tekenconventies van het Uitvoeringsontwerp
Course from Udemy
 91 students enrolled
 nl
model and elaborate a 3D building, including drawings, sections, elevations and layouts
refine the drawings to take drawings standards into account
elaborate the design with construction detailing and correct connections between elements
further improve their understanding of a BIM authoring software, such as ArchiCAD

This is the second module of a course (in Dutch), which takes you through the modelling of a small, single-family residential building, from scratch. It follows the Building Information Modelling (BIM) methodology and uses Graphisoft ArchiCAD, which is a popular BIM authoring software, available for OSX and Windows.

Deze reeks videos is een introductie tot het maken en presenteren van digitale gebouwmodellen met ArchiCAD. Deze werden geconcipieerd en opgenomen door Stefan Boeykens en maken gebruik van ArchiCAD 18 NED (de regionale versie van ArchiCAD voor België en Nederland, verdeeld door Kubus). Het grootste deel van de inhoud is bruikbaar met andere taalversies of ook (iets) oudere versies van ArchiCAD.

Deze tweede module bouwt verder op de eerste module en omvat de ontwerpfase “UitvoeringsOntwerp", met de focus op het uitwerken en detailleren van een meer compleet gebouwmodel, zoals uitgewerkt doorheen het ontwerp en voor een bouwvergunning.

Tegelijk wordt ook het palet gereedschappen van ArchiCAD verder verkend.

  • Er wordt een 3D Model van een kleine, eengezinswoning uitgewerkt. Hoewel alle stappen worden doorlopen, wordt niet iedere modelleerstap voorgedaan.
  • Er wordt wel een algemene bouwkennis verondersteld en ook een zekere ervaring met algemene grafische software is aanbevolen.
  • Het ontwerp bevat een aantal bewust gekozen elementen, zoals een deel plat dak en een deel hellend en ook de aansluiting tegen een buurwoning.
De eerste module (in een aparte cursus) ging in op het "VoorOntwerp" en de eerste kennismaking met de ArchiCAD software.
BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp
$ 94.99
per course
Also check at

FAQs About "BIM met ArchiCAD - Module 2: Uitvoeringsontwerp"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK