4.6  4 reviews on Udemy

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

Daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması anlatılmıştır.
Course from Udemy
 10 students enrolled
 tr
Bu eğitimi alan katılımcılar eğitim sonunda kuruluşlarında daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak maliyetleri azaltabilecekler, verimliliği arttırabileceklerdir.

5S uygulamaları ile daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturularak maliyetler azaltılır, verimlilik artırılır, iş güvenliği ve motivasyon sağlanır. Yalın üretim uygulamalarının temeli olan ve işyeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S’in hedefi, kültürel bir değişim yaratarak, işyerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamaktır.Kuruluşlarında “5S” uygulamak isteyen katılımcılara, Yalın Üretim yaklaşımlarını, 5S adımlarını ve 5S uygulamalarını görsel araçlarla anlatmak. Ayrıca seçilen bölgelerde pilot uygulamalar yapılarak edinilen bilgilerin pekişmesini ve kalıcı olmasını sağlamak.

Yalın üretim uygulamalarının temeli olan ve iş yeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S uygulamaları ile daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak maliyetler azalır, verimlilik artar.


5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
$ 49.99
per course
Also check at

FAQs About "5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi"

About

Elektev is on a mission to organize educational content on the Internet and make it easily accessible. Elektev provides users with online course details, reviews and prices on courses aggregated from multiple online education providers.
DISCLOSURE: This page may contain affiliate links, meaning when you click the links and make a purchase, we receive a commission.

SOCIAL NETWORK